Trang chủ Chó Bảng giá các loại chó cảnh hợp lí nhất!

Bảng giá các loại chó cảnh hợp lí nhất!

by petcare

PetCare24h sẽ cung cấp đến bạn bảng giá các loại chó cảnh hợp lí nhất. Để tránh việc mua nhầm khi chọn cún bạn hãy tham khảo mức giá cực lí tưởng của một số giống chó cảnh ở Việt Nam hiện nay nhé!

Bảng giá các loại chó cảnh hợp lí nhất!
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CHÓ CẢNH

Chó Phú Quốc: 3.000.000 – 5.000.000 triệu đồng

Chihuahua: 2.500.000 – 4.000.000 triệu đồng

Husky (Siberian Husky): 7.000.000 – 10.000.000 triệu đồng

Alaska (Alaskan Malamute): 10.000.000 – 15.000.000 triệu đồng

Pit Bull: 7.000.000 – 10.000.000 triệu đồng

Cocker (Cocker Spaniel): 2.500.000 – 5.000.000 triệu đồng

Labrador (Labrador Retriever): 4.000.000 – 5.000.000 triệu đồng

Bulldog (English Bulldog): 10.000.000 – 12.000.000 triệu đồng

Poodle (Toy Poodle): 7.500.000 – 9.000.000 triệu đồng

Rottweiler: 5.000.000 – 8.000.000 triệu đồng

Golden (Golden Retriever): 4.500.000 – 6.000.000 triệu đồng

Samoyed: 7.000.000 – 9.000.000 triệu đồng

Akita (Inu Akita): 32.000.000 – 96.000.000 triệu đồng

Lạp Xưởng (Dachshund): 2.500.000 – 4.000.000 triệu đồng

Phốc Sóc (Pomeranian): 5.000.000 – 10.000.000 triệu đồng

Doberman Pinscher: 5.000.000 – 10.000.000 triệu đồng

Pug: 4.500.000 – 7.000.000 triệu đồng

Pembroke Corgi: 15.000.000 – 20.000.000 triệu đồng

Ngao Tây Tạng (Tibetan Masstiff): 30.000.000 triệu đồng trở lên

Chó Đốm (Dalmatian): 3.500.000 – 5.000.000 triệu đồng

Boxer: 4.500.000 – 6.000.000 triệu đồng

Bulldog Pháp (French Bulldog): 12.000.000 – 15.000.000 triệu đồng

Beagle: 5.500.000 triệu đồng

Bắc Kinh: 2.500.000 – 3.000.000 triệu đồng

Yorkshire Terrier: 9.000.000 triệu đồng

Mini Schnauzer: 15.000.000 triệu đồng

Becgie (German Shepherd Dog): 3.000.000 – 6.000.000 triệu đồng

Great Dane: 7.000.000 triệu đồng

Chow Chow: 15.000.000 triệu đồng

Trên đây là bảng giá trung bình của các loại chó cảnh ở Việt Nam, như vậy khá hợp lí để bạn chọn nuôi cún. Giá cún có thể cao hơn hoặc thấp hơn do nguồn gốc và độ thuần chủng nhé!

Tác giả: PetCare24h

You may also like

Viết Bình luận