Trang chủ Chim Phân biệt chim vành khuyên trống mái qua tiếng kêu

Phân biệt chim vành khuyên trống mái qua tiếng kêu

by petcare

Có nhiều cách phân biệt chim vành khuyên trống mái như phân biệt qua màu lông, qua phong thái, qua kích cỡ cơ thể,… nhưng cách phân biệt dễ dàng nhất là dựa vào tiếng kêu.

Tiếng hót của vành khuyên trống và mái vốn không giống nhau về âm độ và cường độ, do đó chỉ cần chú ý một chút đã có thể phân biệt đâu là trống mái đến 80%.

Phân biệt chim vành khuyên trống mái qua tiếng kêu

Chim Khuyên trống thì có nhiều loại tiếng gọi: gọi đôi, gọi đơn, gọi giật. Vành Khuyên mái thì chỉ có một tiếng gọi đơn.

Vành Khuyên trống âm thường đanh hơn và có âm vực cao cuối tiếng, mái thì tiếng kêu tắt dần và thường kéo dài.

Chim trống kêu tiếng gắt, âm cao lại siêng kêu.

Chim mái thì kêu tiếng đục, âm trầm và ít kêu.

Mùa chim đi theo đôi nếu con nào mà cứ kêu như tiếng dế, giậm chân trên cành rồi bành bành cái cổ, xòe xòe cái cánh là con đực đang ve mái. Chim hót chuyện là chim trống (100%)


Lưu ý: Khuyên trống âm thường đanh, cao và gắt hơn, khuyên mái thì âm không đanh và tiếng rất cộc. Chim trống siêng kêu hơn, còn khuyên mái thì ít. Các bạn lưu ý là có rất ít những con trống kêu giọng mái mà vẫn líu như thường. Cách phân biệt này là có tỉ lệ cao nhất so với các cách kia chiếm 95%.

Bài viết liên quan

Viết Bình luận